İŞ YÖNETİM UYGULAMALARI

Müşteri İlişkileri Yönetimini (CRM:Customer Relationship Management) müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyacını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylaşılması olarak tanımlayabiliriz.

Bu eskiden de yapılan bir şeydi. Ama artık bilgiye ulaşmak teknoloji vasıtasıyla çok daha kolay oluyor. O bilgiyi işleyip ona göre ürün geliştirmek mümkün. Çok büyük kitlelere yönelik olarak birebir pazarlama ihtiyacı bugün ortaya çıktığı için bunu yapabilecek teknolojiler var.
Diğer bir deyişle CRM, “Doğru mal ya da hizmeti, doğru müşteriye, doğru zamanda ve fiyatla, doğru noktada sunmaktır” şeklinde tanımlanabilir.

Bu tanımdaki dikkate değer ifade “doğru” sözcüğüdür. Klasik anlayışta yer alan, en düşük maliyet, en çok müşteri, her iletişim noktası, vb. hususlar yerine “doğru” tabiri kullanılmıştır.
CRM uygulamaları, firmaların mevcut müşteriler ile sürdürdükleri ilişkiyi geliştirmek, yeni müşteriler kazanmak ve tüm müşterilerin elde tutulmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

CRM uygulamaları, çağrı merkezleri gibi günümüzde yaygın olarak oluşturulmaya çalışılan hizmet noktalarında da başarıyla kullanılmaktadır. Internet ile bütün dünyaya, extranet ile iş ortakları ve kuruma özel dağıtım kanallarında, kurum içinde ise intranetlerde 7 gün 24 saat kullanılabilmektedir.

Bu sayede verimli organizasyonların kurulması ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.

 

İş Yönetim Paketlerimiz

 

Müşteri Takip Sistemi


Müşteri Takip Sistemi her tür işletmenin müşteri takibi yapabilmesi ve gerektiği zaman pratik bir şekilde iletişim bilgileri
ve müşteri hakkında bilgiyi edinebilmesini sağlar.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ:
● Sınırsız müşteri kaydı girebilme.
● Satmış olduğunuz ürünlerinizi satış takibini yapabilme hangi ayda veya günde ne kadar kime ne satılmış raporu alabilme ve öğrenebilme.
● Müşterilerinize e-posta gönderme sistemi mevcuttur.
● İstenilen bölgelerin haritasını görebilme ve müşteri adresini haritada inceleyebilme.
● Alacaklı-Borçlu müşteri raporu

özelliklerine sahiptir.

 

Üretim Takip Sistemi
Üretim Takip Sistemi üretim yapan fabrika, atölye ve imalathanelerde, üretimi ve üretimde kullanılan malzemeleri,
üretimin yapıldığı makine ve tezgahları, üretimin kim tarafından, nasıl yapıldığını takip etmeye yarar.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ:
● Üretim reçetesi
● Üretim raporu
● Harici fason takibi
● Malzeme ihtiyacı – Eksik malzemeler
● Üretim maliyeti

özelliklerine sahiptir.

 

Stok Takip Sistemi
Stok Takip Sistemi ürün alışı ve satışı yapılan tüm ticari sektörlerde stok giriş çıkış işlemlerinin kim tarafından, nasıl
yapıldığını takip etmeye yarar.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ:
● Stok Giriş ve Çıkışı.
● Stok bilgilerinin bütün hareketlerini tek ekranda izleme
● Kayıtlı stoklar arasında seri geçiş.
● Stok adı veya kodunun kayıttan sonra dahi istenildiği gibi değiştirilmesi.
● Kayıt sonrası Değiştirilen Stok Adı veya Kodunun otomatik olarak tüm stok hareketlerine yansıtılması.
● Stok kaydının silinmesiyle stok hareketlerinin otomatik silinebilmesi imkanı
● Çeşitli (Standart ve Detaylı) raporlar
● Detaylı Giriş/Çıkış sorgulama ve raporlama

özelliklerine sahiptir.

 

Ön Muhasebe Sistemi
Bir işletmelerin ihtiyacı olan temel cari, stok, hizmet kartları ile bunlar ile çalışabilecek sipariş, irsaliye ve fatura işlemleri
gerçekleştirilebilir. Finansal olarak cari hesaplar arasında kasa ve banka işlemleri (tahsilat, tediye, gider pusulası, havale,
eft) nakit, kart, çek ve senet seçenekleri ile yapılabilir.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ:
● Cari tanımı
● Stok/Hizmet tanımı
● Kasa tanımı
● Depo tanımı
● Banka/Şube/Hesap tanımı
● Masraf/İndirim tanımı
● Ülke/Şehir/İlçe tanımı
● Döviz tanımı
● Birim tanımı
● Vergi tanımı
● Ödeme plan tanımı

özelliklerine sahiptir.

 

Personel Takip Sistemi
Personel Takip Sistemi firmanızda görev alan tüm personelin personel işlemlerini takip ve yönetmeye yarar.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ:
● Avans talep işlemleri,
● İzin yönetimi,
● Personele ait yapılan puantajların kesinleştirme sonucu oluşan eleman maliyeti raporlamaları alınabilir.
● Personel maaş işlemleri ile müşterilere istenilen oran ve yuvarlama değerleri ile hesaplama yapılarak personel maliyetleri ile ilgili detaylı raporlar sunulabilir..
● İzin formunu doldurarak işletmenin istenilen tarih arasında iş başında ve izinde olan personelleri izlenebilir.
● Personel yönetim menüleri kullanılarak işlemler pratik şekilde gerçekleştirilebilir.
● Personel hakkında yapılan elektronik yazışmalar muhafaza edilebilir ve istenildiği zaman program içinden görüntülenebilir.

özelliklerine sahiptir.

 

Tüm Yazılım Paketlerinin Ortak Özellikleri
● Haftada 3 defa yedekleme
● Şifreleme özelliği ile veri koruma
● Bilgisayar bağımsız erişim
● Son kullanıcıya yönelik basit arayüz
● Teknik Destek
● Yerinde Eğitim
● Modüler yapı sayesinde güncellenebilirlik