NETWORK ÇÖZÜMLERİ

Günümüzde hızla gelişen iletişim ve ağ teknolojileri, özel sektör işletmeleri ve kamu kuruluşları için iş süreçlerinde optimum maliyet ve yüksek verimlilik sağlayarak rekabet avantajı elde etmenin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.
Ucbeyin, tecrübeli kadrosu ile müşterilerinin veri iletişimi projelerinde doğru topolojilerin çizilmesi, kullanılacak aktif/pasif cihazların müşteri ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurularak seçilmesi, sistemin kurulması, entegre edilmesi ve yönetilmesi anlamında sadece alternatifli çözümler değil aynı zamanda üst düzey profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Ucbeyin’i rakiplerinden farklı kılan bu satış öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti ile müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına uygun alternatifli çözümler yaratabilmesidir.
Network ve Güvenlik Çözümleri Grubumuz müşterilerinin iş süreçlerinde yüksek önem taşıyan IP tabanlı uygulamalar olan ERP, Database, Mail, CRM, SCM, B2B, B2C, Voice gibi hız ve güvenliğin önemli olduğu uygulamalarda ihtiyaçları karşılamak üzere;

  • Yapısal/Akıllı Kablolama
  • (LAN) Yerel Alan Ağları
  • (WLAN) Kablosuz Ağlar
  • (WAN) Geniş Alan Ağları
  • İletişim Ağları Üzerinden Ses ve Video Aktarımı (IP Telefon Çözümleri),
  • Uçtan uca Kurumsal Bilgi Güvenliği Çözümleri (Firewall, IDS/IPS, AV, AS, CF, Two Factor Authentication, PKI – Digital Signature)

ve bu sistemler üzerindeki bir çok konuda katma değerli çözümler üretmektedir.
Entegrasyon sonrasında Ucbeyin teknik kadrosu, talep edilen her türlü bakım ve destek hizmetlerini yerine getirmektedir.

 Karmaşık Network’ler,

Network Güvenliği Ve Erişim Kontrol Sistemleri,

IP Tel Entegrasyonu Örneği

Karmaşık Network’ler,

Firewall ve VPN uygulamaları,

PKI ile erişim denetimi örneği